Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
de gevolgen van het enz, 2o5
van den jeugdigen mensch. Immers de begrippen, die de
leerling van de voorwerpen, van alles wat waar, goed en
schoon is erlangt, zijn, wanneer zij door op waarheid ge-
gronde eigene aanschouwingen zijn verkregen, geene van
een ander geleende, geene overgenomene begrippen, door
mond of schrift aan hem medegedeeld, gevormd naar de
individualiteit van iemand die mogelijk in aanleg, innerlijke
zielsgesteldheid, in 't oog loopend veel van den leerling ver-
schilt , en welke begrippen daarom wel eens, in zeker opzigt,
onnatuurlijk, schoon dan ook gewijzigd door den Opvoeder,
kunnen genOemd worden; — neen, het zijn natuurlijke, ei-
gendommelijke begiippen. Daarom is dan ook voor de jeugd
een aanschouwelijk onderwijs, dat onmiddelijk de geheele
ziel van het kind in werkzaamheid brengt, eene eerste be-
hoefte,
2, Bij het aanschouwelijk onderwijs der kleinen vangt
men aan met ligchamelijke dingen, die hen het naast om-
geven (zonder echter de geestelijke aanschouwingen achter-
wege te laten; want men kan ook reeds zeer vroeg in het
kind een aanschouwelijk gevoel, al geeft dit dan ook dade-
lijk nog geen helder begrijp, van liefde, gehoorzaamheid enz,
opwekken.) Dit moet bestendig vóórgaan, omdat zulks voor-
deelig werkt op de innerlijke beschaving van den geest, daar
het kind door duidelijke, uiterlijke aanschouwingen ook tot
het vormen van heldere innerlijke aanschouwingen moet ge-
bragt worden. Door de zinnelijke aanschouwingen nu leert een
kind de hem omringende dingen niet alleen duidelijk kennen,
maar het krijgt tevens ook heldere, volledige begrippen, die
naderhand zeer veel invloed uitoefenen op de uitbreiding der
kennis, en een krachtig willen en kunnen in handelen
ontwikkelen; terwijl daardoor zijn kennisvermogen tevens