Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
204 wat men doob enz.
waardige daarvan, zonder aanschouwing, en gij zult u nu
zeker gedrongen gevoelen, om voortaan uw onderwijs zoo
aanschouwelijk mogelijk te maken.
Eer wij nu verder gaan, wil ik u nog eens herinneren,
dat men, gelijk gij gezien hebt, de aanschouwingen onder-
scheidt in zinnelijke en innerlijke. Die men vooral door
de zinnen verkrijgt, noemt men zinnelijke aanschouwingen;
die men door de innerlijke werkzaamheid van den geest
(juist niet altijd zonder behulp der zinnen) bekomt, inner-
lijke aanschouwingen. Begrippen — voorstellingen van lig-
chamelijke dingen —verkrijgt men alzoo door zinnelijke, van
geestelijke zaken, als deugd, godsvrucht, medelijden enz.
door innerlijke aanschouwingen; door de werking van het
gemoed, ten gevolge van de indrukken, die eene zedelijke
of onzedelijke daad heeft verwekt.
Bij de opvoeding begint men met het geven van begrippen
door lüterlijke aanschouwingen en gaat daarna langzaam tot
innerlijke aanschouwingen over.
Tot het eerste zijn de voorwerpen zelf, tot het tweede
in de eerste plaats voorbeelden noodig, uit het werkelijk
leven genomen. Dit moge hieromtrent genoegzaam zijn.
Thans willen wij kortelijk bij de gevolgen van een aan-
schouwelijk onderwijs stil staan.
b. De gevolgen van het aanschouwelijk onderwijs.
1. De grondslag van alle kennis en wetenschap, van
waarachtige beschaving en verlichting, ligt opgesloten in
aanschouwing. Gij hebt dit uit het aangevoerde kunnen
opmaken. Door eigene, naauwkeurige aanschouwing komt
men het aannemen en verspreiden van valsche begrippen
vóór en bevordert de zelfstandige, eigendommclijke vorming