Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
202 wat men door aanschouwelijk
Gij gevoelt het, dat het onmiddellijk aanschouwelijk on-
derwijs verreweg de voorkeur verdient, en dat de opvoed-
kundige Salzmann volkomen gelijk had, toen hij zeide: » wilt
gij over een kalf spreken, breng dan een kalf in de school."
Om u hiervan nog heter te overtuigen, hehoeft gij u slechts
te verbeelden, dat gij werkelijk een fleren leeuw voor u ziet
staan, in stede van eene afbeelding te aanschouwen; hoe
geheel anders zijn uwe aandoeningen, — hoe geheel anders
ziet uw oog bij het aanschouwen van den leeuw zeiven! —
Houdt dit steeds bij het aanschouwelijk onderwijs in het
oog.
Zoo veel omtrent stojffelijke (ligchamelijke); nu iets van
geestelijke (onstoffelijke) zaken.
Kan men dan ook omtrent geestelijke {onstoffelijke) dingen
of zaken een aanschouwelijk onderwijs geven? vraagt gij wel-
ligt. O ja, ook van onstoffelijke dingen of zaken kan men
door een aanschouwelijk onderrigt duidelijke begrippen ge-
ven. Ik wil u, bijv., eens regt duidelijk doen gevoelen,
hoe heerlijk schoon het een kind staat, wanneer het de deugd
der weldadigheid betracht. Daarom breng ik u in een huis-
gezin, waar de armoede om brood en kleeding schreit. Ik
breng u juist op eenen oogenblik in hetzelve, terwijl een
kind, beladen met brood en kleederen, daar binnen treedt
en dat uitdeelt aan de weenende huisgenooten, met een na-
tuurlijk (opregt) gevoel van medelijden. Ik stel u in de
gelegenheid, de stamelende dankbetuigingen van de huisge-
nooten te hooren, de dankbare blikken te zien, de vreugde
te aanschouwen te gevoelen. Ik doe u opmerken, welke
edele trekken het gelaat van het weldoend kind versieren,
die u duidelijk doen zien, hoe het hart van zoodanig een
kind gesteld is. Ik doe u opmerken, hoe het de dankbe-
tuigingen tracht te ontwijken, hoe verheugd hetzelve is over