Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
ONDERWIJS VERSTAAN MOET. 201
leeren. Niet van een gedeelte eens voorwerps, of van eene
zaak, maar van het geheel, niet ten deele, maar zoo veel
mogelijk volledig. Ik -wil het u nog duidelijker maken.
Gij wilt den leerling het regte begrip geven van eene
welgevormde zuivere letter: wat doet gij nu? Gij neemt
een stuk krijt, plaatst u voor het zwarte bord en laat hem
zien^ hoe gij de letter maakt; hoe gij aanvangt en eindigt,
cn ge wijst verder daarbij aan, wat bij het maken van
dezelve is in acht te nemen. Of, wat nog beter is, gij
plaatst u naast den leerling, gaat hem voor in houding en
manieren, en geeft hem alzoo een levenwekkend voorbeeld,
hoe hij met het schrijven van die letter moet te werk
gaan.
Gij wilt het uwen leerling duidelijk maken, dat de helft
van I gelijk is aan Gij neemt nu eenen appel, snijdt
dien in drie gelijke deelen; verdeelt verder ieder deel in
twee gelijke deelen cn doet hem dus overtuigend zien, dat
de helft van ^ gelijk is aan Of gij plaatst u voor het
zwarte bord, teekent een vierkant en verdeelt dat op de-
zelfde wijze. Uw leerling zingt eenen onzuiveren toon;
maar hij begrijpt zulks niet. Om hem dit duidelijk te ma-
ken, neemt gij eene viool en speelt — of gij zingt — hem dien
toon duidelijk en krachtig voor en gij leidt hem zoo dik-
wijls en krachtig tot dien toon, tot hij zuiver met u in-
stemt.
Zoo leerende is uw onderwijs onmiddellijk aanschouwelijk;
maar het kan ook middeltijk aanschouwelijk zijn, en dat is
het, wanneer gij daarbij afbeeldingen bezigt. Uw onderwijs
is onmiddellijk aanschouwelijk, wanneer gij uw kind bij eenen
wezenlijken stoel plaatst, om hem dien naauwkeurig te lee-
ren kennen; middellijky wanneer gij daartoe eene afbeelding
neemt.