Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
200 avat men door aanschouwelijk
en men daardoor beide naar believen besturen kan? Begrijpt
gij het ook duidelijk, hoe het mogelijk is, dat de stoom zoo
veel kracht kan uitoefenen, als gij waarneemt uit de bewe-
ging van wagen cii sflii|,? Welligt niet. Welnu, wanneer
ik u bij zulk een werktuig breng, u al de deelen benoem
en aanwijs; als ik het u duidelijk zoek te maken, hoe al
die deelen door en op elkander werken en u de kracht doe
kennen, die raderen en hefboom in beweging brengt; als ik
u verder met den vinger aanwijs, hoe dit kunstig uitgedacht
werktuig is verbonden aan schip of wagen, hoe het die
voorwerpen in beweging brengt en wat dies meer zij, dan
geef ik u, aangaande bedoeld Averktuig, een aanschouwelijk
onderwijs. Ik tracht u door aanschouwing (door de werking
uwer zinnen en van uw verstand) een duidelijk begrip van
hetzelve te geven, opdat gij ook de uitwerking daarvan dui-
delijk kunt begrijpen en naderhand in staat moogt zijn,
om u een stoomwerktuig zoo voor den geest te brengen, als
of gij dat werkelijk zaagt, betastet, enz. Hebt gij nu daar-
van het regte begrip bekomen, dan verkreegt gij dat door
het te aanschouwen, beschouwen, door het te zien, te be-
tasten enz. Het geluid, 't welk hetzelve, in werking zijnde,
maakte, hebt gij duidelijk leeren onderscheiden door het
gehoor; de hitte, die het werktuig van de machine vordert,
hebt gij leeren kennen door het gevoel, over uw geheel
ligchpm verspreid. Ik hielp u bij dit alles te regt en liet u
het werktuig ordelijk aanschouwen (beschouwen), gaande van
de uitwerking tot de oorzaak en zoo weder terug van de
oorzaak tot de uitwerking. Het onderwijs, dat ik u daarvan
gaf, was dus in alle opzigten een aanschouwelijk onderwijs.
Nu zult gij zeker begrijpen, wat men door aanschouwelijk onder-
wijs te verstaan hebbe. 't Is een onderrigt, waardoor men ie-
mand brengt tot de regte kennis der dingen, die men hem wil