Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
198 opvoedkundig onderwijs.
de vorming van het verstand en het hart des kweekelings;
zonder hem goede begrippen van de te leerene zaken te ge-
ven; zonder hem daardoor aan het denken te brengen en
zijne verstandelijke vermogens te ontwikkelen, hem met oor-
deel te leeren werken; zonder hem tot een zelfstandig
handelend wezen op te leiden, dat alles met verstandelijke
bewustheid verrigt, om aan zijne verhevene roeping, naar
zijnen aanleg, te kunnen beantwoorden: dan noemt men
zulk een onderwijs een werktuigelijk onderrigt, een werk-
tuigelijk leeren, afrigten, om deze of gene werkzaamheid
werktuigelijk te kunnen volvoeren; een onderwijs, beneden
de waarde van den mensch, die iets hoogers behoeft. Neemt
men daarbij het aangevoerde wél in aanmerking, dan wordt
zulk een onderwijs een opvoedend — opwaarts voedend naar
ziel en ligchaam —, opvoedkundig onderwijs, en onderwij-
zen kan dan tevens opvoeden heeten. Tn elk geval is een
verstandig onderwijs, schoon daardoor dan ook de opvoeding
van het ligchaam, noch de zedelijke en godsdienstige vorming
even zeer kunnen worden bevorderd, een opvoedingsmiddel,
en als zoodanig verdient het de hoogste belangstelling van
den Opvoeder.
2. Aanschouwelijk onderwijs.
Zal het onderwijs op de Bewaarscholen eene opvoedkun-
dige strekking hebben de regte vruchten opleveren voor de
zedelijke, verstandelijke en wetenschappelijke opvoeding der
kinderen, dan moet het aanschouwelijk zijn. Gij zult
dit meermalen gehoord hebben, jeugdige Onderwijzers en
Onderwijzeressen van Bewaarscholen! Ik twijfel er ech-
ter aan, of allen hiervan wel het regte begrip zullen heb-
ben.; want de ondervinding leert dagelijks, dat het on-