Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
ig-t schoolwetten.
steeds met zekeren eerbied bebandeld en behartigd. Eens
in de week worden zij voorgelezen en opgehelderd.
De zaken worden diep in het geheugen geprent. Doen
zij bij de jongste kinderen aanvankelijk geen nut, nader-
hand zullen zij dit te meer doen. Worden zij niet dade-
lijk door de kleinsten begrepen, weldra zullen zij begiepen
worden, wanneer de Onderwijzer ieder artikel gedurig ver-
klaart en opheldert door kinderlijke verhalen. Zoodoende
heeft men ook regel en aanleiding, om eene ordelijke afwis-
seling te houden in het doen van zedekundige en gods-
dienstige verhalen.
1.
Geen kind mag te laat op school komen; want, die te
laat op school komt, stoort de orde, kan niet mede bid-
den en ook al de lessen niet ontvangen.
2.
Geen kind mag zonder verlof van de school blijven, en
ieder moet getrouw ter school komen; want die zonder ver-
lof van de school blijft, maakt den meester ongerust en
stoort de goede orde; en die dikwijls van school blijft,
komt achteruit en blijft dom.
5.
Geen kind mag onbeleefd in de school komen; het moet
den Onderwijzer (of de Onderwijzeres) en ook de kindertjes
beleefd groeten; want een kind dat onbeleefd is, wordt nim-
mer bemind; niemand wil gaarne met hem omgaan. Be-
leefdheid maakt vrienden.
4.
Geen kind mag ongewasschen en ongekamd, of met mor-
sige en slordige kleederen, in de school komen; want die
zich aan slordigheid en morsigheid gewennen, acht men
niet; zij maken zich ziek en arm.