Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING. 11
wegens Irnnne achterlijkheid in de ontwikkeling der ligcha-
melijke krachten, en wegens de onverschilligheid der ouders,
die veelal zelve weinig of niets hehhen geleerd — en het
onderwijs dus ook niet hoogschatten, of ook omdat velen
van dezelve, hetzij uit gebrek aan de noodige kleeding', of
omdat zij gebruikt worden, om op het huis te passen, het
oog te houden op de jongste broertjes of zusjes en wat dies
meer zij, slechts met hun zesde, zevende of achtste jaar de
school. En hoe groot is bovendien het getal kinderen,
op het land zoo wel als in de steden, die, schoon dan
ook vroeger naar de school gezonden, deze reeds weder in
hun tiende en elfde jaar moeten verlaten, om de ouders in den
arbeid behulpzaam te zijn en wie het overigens niet vergund
wordt de school onafgebroken te bezoeken! Hoe gering moe-
ten de vruchten van het onderwijs en bovenal van de op-
voeding zijn bij zulke kinderen; hoe weinig vermag in dit
opzigt de lagere school tot heil der jeugd!
Genoeg zij hier gezegd, om aan te toonen, hoe veel be-
hoefte er bestaat om de hoogere belangen van de jeugd uit
de lagere volksklassen aan te trekken, als men met kracht
wil werken op de beschaving dier klassen, waarbij de maat-
schappij zoo veel belang heeft, en dat er nog veel valt te
ren, dio met veel moeite alles uit den weg tracht te ruimen , wat de
ouders verhindert, de kinderen naar school te zenden. Eene uitgebreide
vrouwenvereeniging is hiertoe mede ijverig bozig ; terwijl ook vele armenver-
zorgers zich daarmede ijverig bemoeijen , en nogtans is daar het getal der
kinderen , dat of in het geheel geene of zoo goed als geene school bezoekt,
zeer groot.