Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
het gebed. — het voorbeeld. 209
zegt: » Wie niet bidden kan, kan ook niet opvoeden.
Want het voornaamste, het beste, dat op den wil der kin-
deren tot hunne ware, innerlijke verbetering werkt, alles
wat hen van de zonde en het verderf verlost, alles wat de
kinderen tot nieuwe schepselen, tot ware kinderen Gods
doet herboren worden, alles wat noodig is tot het ware
kinderleven, bijgevolg alles wat waarlijk opvoedt, gaat niet
van menschen uit, is geen werk der natuur, maar van God.
Van God den Heer, van den Verlosser gaat het uit, van
God moet het afgebeden worden, zoowel voor den Opvoe-
der als voor de leerlingen."
Geheel het uiterlijke voorkomen rigte men in naar het
heilig, innerlijke gevoel van liefde en eerbied voor God, dat
in het gemoed des Opvoeders moet huisvesten. Ja, de
godsvereering moet uit het hart voortkomen en duidelijk
spreken door den geliefden persoon des Onderwijzers. Die
niet alzoo kan bidden, bidde liever niet; want het voor-
beeld werkt ook hier nog krachtiger dan het woord. Zoo
worde er geen schooltijd begonnen, noch geeindigd, zonder
gebed of dankzegging.
Het gebed besta uit zeer eenvoudige zinnen, gemakkelijk
te verstaan, en men spreke met den Heer als tot eenen aard-
schen Vader, geloovig en vertrouwelijk. Dat voorbeeld blijve
zich ook gelijk onder de gewone werkzaamheden, en werke
voortdurend op het gemoed der onschuldige jeugd tot hei-
liging harer harten: waar zoo leeringen wekken en voor-
beelden trekken, daar grijpt men den geheelen mensch aan
en leidt hem ongevoelig tot het hoogste doel des levens.
i4. Schoolwetten.
De volgende vatten worden in de school opgehangen cn