Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
het gebed. — het voorbeeld. 192
schijnen en de lieve maan ook. Gij zendt de wolken
over de aarde en gij kunt dezelve laten regenen: o geej,
dat zij ons regen schenken. Verblijd ons hiermede, goede
Vader! enz. enz. Naar dezen geest en vorm wijzige men
ook het gebed, wanneer men het kind wil opleiden, om God
lief te hebben boven alles; om het te doen gevoelen, dat
God alles hoort en ziet en alzoo alwetend is; om het te
doen gevoelen, dat God een afschuw heeft van het kwade,
en het góede bij kinderen ondersteunen wil; dat Hij de kwa-
de kinderen gaarne door ouders en meesters wil verbeterd heb-
ben , en dat Hij zich verheugt, als een stout kind berouw heeft
over het kwade en zich verbetert enz. De Onderwijzer leere
ook in dier voege dat God in nood en dood een helper wil
zijn; hij leere het kind bidden, als vader of moeder ziek
zijn; als er kinderen van de Bewaarschool op het ziekbed
nederliggen of wel zusjes of broertjes. Hij bidde in dien zin
als een kind van de school zich aan een of ander kwaad
heeft schuldig gemaakt, bijv. aan ongehoorzaamheid, leu-
gen, diejstal, ontevredenheid enz. Dan bidde hij voor
zulk een kind (natuurlijk zonder zijn' naam te noemen) op
eene wijze, dat het niet alleen tot bewustzijn van het be-
dreven kwaad wordt gebragt, maar dat het tevens ook
tot berouw kome en verder de overige kinderen er door
worden geleid, om een afschrik te koesteren voor de zon-
den, die men heeft genoemd. Zoo wordt het gebed, wat
het zijn kan en zijn moet: een middel tot heiliging van het
geloof en beschaving van verstand en hart.
Zal het gebed nu dit in de opvoeding te weeg brengen,
dan kan daarbij het voorbeeld niet ontbreken. Zeller (*)
C) Lehren der Erfahrung. Zie: Onderwijzersspiegel. Wenken, lessen,
spreuken en daden van eenige beroemde Opvoeders, naar het Iloogduitsch ;
door B. Brugsha. Een boekje, dat ook in de Bewaarschool niet mag ont-
breken.