Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
het gebed. — het voorbeeld. i9i
in zijn gemoed is ingedrukt. Het gebed is, meer dan eene
godsdienstige les of toespraak, een middel tot eene naauwe
vereeniging met God. 't Is spreken met den heiligen Geest,
dien wij in ons gevoelen en waarvan Avij een beeld schep-
pen in de natuur, schooner, grooter en magtiger naar even-
redigheid het godshewustzijn in ons binnenste wordt verle-
vendigd en ons verstand verhelderd. Het ontwikkelt, gepast
gebezigd, eenen godsdienstigen geest, welke eenen krachtigen
invloed op het geheele volgend leven van den {jeugdigen
mensch uitoefent, en nimmer weder geheel kan verdoofd of
vernietigd worden. Het blijft voor hem het krachtigste
wapen tegen de zonde.
Het gebed kan tevens aangewend worden als een middel,
om van lieverlede goede begrippen der zedelijkheid en der
godsvereering bij het kind te ontwikkelen en het karakter te
vormen. Te dien einde verrigte de Onderwijzer (of de On-
derwijzeres) het gebed altijd zelf. Hij spreke daarin leerend,
onderrigtend. Om het kind den diepsten eerbied en ontzag
in te boezemen voor het hoogste wezen, spreke men vooral
ook door houding en woord op den eerbiedigsten toon met
God. Een enkel voorbeeld zal hier noodig zijn; andere zul-
len naderhand volgen.
Opdat het kind eenig denkbeeld erlange van de almagt
Gods, spreke men in het gebed, bijv. bij eene hevige droog-
te, aldus: Goede Vader! wij kindertjes bidden U thans om
regen. Ach Vader! de bloempjes vefdroogen, het gras
verdort en de hoeijen, schapen en paarden lijden gebrek
in de ■weiden. Het graan sterft op den akker. O wat
zal er van manschen en dieren worden, lieve Vader!
als er geen regen komt, die alles verkwikt en weer doet
groeijen en bloeijen? Groote God! Gij zijt almagtig. Gij
hebt alles gemaakt en Gij geejt alles. Gij laat de zon