Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
jgo
het gebed. — het voorbeeld,
blijft nog altijd de rede een krachtig middel, om hem voor
groote zonden te hoeden, -wanneer hij gene wil raadplegen;
maar bij de onbeschaafdste volksklassen moet men het goede
bijna eenig en alleen van het kinderlijk godsdienstig geloof
verwachten. Maar niet omdat de tijd, dien wij beleven,
Avaarin de ondeugd, of liever de zonde, zich langs duizende
wegen, in duizende gedaanten, soms met betooverende kleu-
ren en onder geleide van uiterlijk beminnenswaardige, geloof-
bare en vertrouAvelijke vrienden en vriendinnen, de harten der
jeugd binnen sluipt, vermeestert en medesleept naar het rijk
der duisternis, der menschelijke ellende; maar ook omdat
de godsvereering, die voortvloeit uit geloof aan, hoop op
en liefde voor God, uit het leven in en met God, het
krachtigste middel is, om de kinderen tot geluk van zich
zeiven, tot heil der menschheid en tot eer van den Schep-
per op te voeden; dat, Avlj herhalen zulks, het hoogste doel
van elke Bewaarschool zijn en blijven moet.
Men doe, wat men wil; men slove zich af van den vroe-
gen morgen tot den laten avond; men houde een register
van de gebreken der kinderen, men denke na, hoe men die
het best kan bestrijden en uitroeijen; men trachte onverdro-
ten de hoofden der kinderen op te vullen met wetenschap
en alles in 't werk te stellen, om hen op te leiden tot nut-
tig arbeidzame menschen, nimmer zal ook de ijverigste Op-
voeder het voornaamste, het hoogste doel der opvoeding
bereiken, zonder het kind te leiden tot gemeenschap met
God. En dit geschiedt het doelmatigst door het gebed.
Het gebed wekt in den jeugdigen mensch de daarin ge-
legde duistere neiging tot het bovenzinnelijke, tot God.
Het godsbewustzijn wordt in hem meer helder, krach-
tiger, naarmate hij door het gebed gemeenzamer, inniger
wordt verbonden met den heiligen God, waarvan het beeld