Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
l88 EELOOXINGEN IN 'T BIJZONDER.
bewijs van tevredenheid aan sommige kinderen te geven.
Maar bovenal kunnen daartoe dienen kinderlijke, vrolijke
verhalen. Deze hooren de kleinen gaarne en kunnen tevens
ook een verstandelijk en zedelijk nut te weeg brengen.
Om bestendig door kleinigheden de noodige aanmoediging
te kunnen blijven bezigen, onthoude mén zich vooral, om
dikwijls te prijzen en aan te moedigen. Het middel verliest
weldra zijne kracht; hoe meer men aanmoedigt, hoe meer
men moet aanmoedigen. Even als dit bewezen wordt door
de handelwijze van sommige moeders, die de dwingerij en
nukken hunner kinderen willen doen ophouden door het
doen van beloften, het geven van lekkers en wat dies meer
zij; waardoor de dwinglandij telkens klimt en de nukken
zich vermenigvuldigen, zoo zelfs, dat de arme moeders wel-
dra de rol, die zij speelden, zien verwisseld met die van hare
kinderen. Geef uwen kinderen weinig, om het geven vol te
kunnen houden. Ontwikkel geene behoefte, die moeijelijk
valt te bevredigen; want het valt naderhand zwaar om
dezelve onbevredigd te. laten. Hierop moet men met de
meeste zorg letten bij kinderen, tot de laagste volksklassen
behoorende.
En nu, waarde Onderwijzers, Onderwijzeressen, menschen-
vrienden, bevorderaars van volksopvoeding! laat aan de
kinderen van welgezetene ouders de voor hen gebaande we-
gen, om tot eer en rijkdom te komen, bewandelen; maar heft
de kinderen der armen uit den poel van armoede en ellende op,
door hen in staat te stellen, dat zij zeiven den rijkdom vin-
den, dien God in de natuur gelegd heeft, dat ;zij de eer vin-
den die op het bewustzijn van innerlijke waarde gegrond is.
Verheft hen tot het zedelijk en godsdienstig gevoel, dat zij
kunnen zeggen: goud en zilver heb ik niet; maar krachten
bezit ik in mij, om nuttig voor de menschheid te kunnen zijn.