Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
187 belooningen in 't bijzonder.
hebben gemaakt, dan late men de overige kinderen, behalve
die, welke zich door ongehoorzaamheid de onthouding van
genot hebben veroorzaakt, deelen in de vreugde, die den
eersten wordt bereid, en wel op eene wijze, dat zij gevoelen,
waarom hun dit genoegen wordt geschonken.
Zulke feestjes kunnen niet anders dan verblijdend voor al
de kinderen zijn; zij moedigen de goeden aan, om voort te
gaan, en de minder goeden om te volgen. Zij brengen eene
algemeene opwekking te weeg en verschaffen tevens kinder-
lijke levensvreugde. Zij dienen te bestaan in bijzondere
spelen, voorafgegaan door eene kinderlijke aanspraak van den
Hoofdonderwijzer en het zingen van gepaste liedjes. Men
kan bij zulk eene gelegenheid een kroontje ophangen en een
paar vlagjes in de school of op de speelplaats uitsteken en
de vreugd verhoogen door eene uitdeeling van ooft, van een
bolletje, van een kopje chocolade of iets dergelijks. ^ Ook
^ kan men aan de kleinen, die zich eene aanmoediging hebben
waardig gemaakt, eenigen tijd vergunnen, om fraaije pren-
ten te zien. Mede om met een of ander geliefkoosd speeltuig
te spelen. Zoo kan men, bijv., aan eenige meisjes eene
niooije pop, die zeer zelden wordt voor den dag gehaald,
uitreiken, om die uit en aan te kleeden; eene keuken, om
die in orde te schikken; een poppenwagentje, om de pop te
rijden, of eene wieg, om dezelve daarna ter ruste te leg-
gen; een kabinetje met verschillende kleedingstukken en lin-
nen goederen, om uit te pakken en weder in orde te schik-
ken; een kinderwagentje, om elkander te rijden enz.
Aan den knaap geve men voor een tijd lang een' trommel,
ballen, een geweer, een soldatenhoed, sabel, piek, hoepel,
dieren van hout, een dorp, een hoppelpaard of zoo iets,
om er zich mede te vermaken. Sommige gymnastische oe-
feningen kunnen ook zeer geschikt dienen, om een hooger