Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
202 belooningen in 't bijzonder.
ling van de stof des onderrigts (— waarover nader —);
liierop komt het hoofdzakelijk aan en hier heerscht de dwa-
ling, hier ligt het kwaad verborgen. (*)
9. Pestalozzi's geest moge ook hier doordringen. Zijne
methode verbant mede alle zoodanige prikkelende middelen
in de schooltucht, welke de ijdelheid en de hartstogten der
zinnelijke natuur opwekken, zoo als daar zijn: het openlijk
ten toon stellen van eer en schande; het aanleggen van
lijsten, waarin, tot op een haar, door middel van streepjes,
te lezen staat, welke de zedelijke waarde is van den kwee-
keling; alle welke middelen niet anders dan opwekkingsmid-
delen mogen heeten tot nijd, haat, ijverzucht, eerzucht en
bedrog. De geest van Pestalozzi's leerwijze wil niet, dat
de opvoeding eene morele bedelares zij, die, van de natuur
borgende, zich in hare plaats zoude stellen, maar wel eene
getrouwe hulp derzelve, die haar stil laat werken en den
kweekeling in zulk eene verhouding met haar stelt, dat de
vereerders der natuurlijke regten hunne belooning, en de
wedcrstrevers derzelve hunne straf ondervinden.
Zulke waarheden moeten den Onderwijzer eener Bewaar-
school heilig zijn.
10. Men late dan nimmer kinderen tegen elkander wed-
ijveren, om prijzen en premien; maar geve dan alleen een
aanmoediging, wanneer een leerling die behoeft tot zijne
verdere zedelijke volmaking. Een vriendelijk lachje, woord-
je, handdrukje, een prentje, wat ooft of zoo iets, in stilte,
zonder opzien te baren, gegeven, kan ook in vele gevallen
doelmatig geacht worden. Verlangt men nu en dan eens
openlijk bewijzen van aanmoediging te geven aan kinderen,
welke zich door gehoorzaamheid, welwillendheid en ande-
dere bewijzen de tevredenheid van den Opvoeder waardig
(*) Zie liet evengenoemd Tijdschrift, 1834, Nom. 2.