Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
201 belooningen in 't bijzonder.
haar nu prikkelt, om voor snooden loon te arbeiden; en die
dezelve tot lastdieren vernedert, indien zij zich daartoe laten
gebruiken. Het zal toch wel geene moeder invallen, haar
gezond kind door belooningen en beloften tot eten aan te
zetten; immers de honger drijft het hiertoe van zelf, en het
eet, totdat bet verzadigd is geworden. Wel nu, waarom
zou het niet eveneens gelegen zijn met het geestelijk voed-
sel? Wij hebben in dezen ook den honger en den dorst
op den voorgrond te stellen, en kunnen het hierop gerust
laten aankomen. Gelijk het hongerig ligchaam van zelf ge-
dreven wordt tot het nuttigen van spijs, zoo zal ook de
ziel, welke hongert, naar zedelijke spijs uitzien. Wanneer
wij Opvoeders niet gelooven, dat de leerlingen zich zonder
van buiten komende aanzetting, d. i. door het grove middel
van dwang door straf, of het fijner middel, hoop op be-
looning, immer geneigd zullen betoonen naar de geestelijke
spijs te tasten; wanneer wij aannemen, dat die spijs met
allerlei buitenlandsche kruiderijen, belooningen, beloften,
rang, onderscheiding enz., gestoofd moet worden, om den
honger daardoor te prikkelen en aan te zetten: dan erkennen
wij hierdoor, dat onze geestelijke spijzen, die wij den leer-
ling voordienen, smakeloos of niet te verduwen zijn. On-
dertusschcn zijn de voedingstoffen, de elementen, waaruit
wij de spijs bereiden, rein en goed; de natuur toch heeft
dit bewezen: het moet dus haperen aan de bereiding der
spijs. De geestelijke krachten onzer kweekelingen zijn rein
en onbedorven, de reinste en natuurlijkste spijze zal den leer-
lingen de meeste voordeelen bezorgen (en hun tevens aange-
naam zijn.) Het is ons te doen, om den geestelijken wasdom
onzer kinderen te bevorderen. De spijs bestaat ook liier
om den mensch, en de mensch niet om de spijs. Wij zul-
len alzoo te letten hebben op de bereiding en de behande-