Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
200 belooningen in 't bijzonder.
uitdenken, dat krachtiger wei-kt om heersch- en bedilzucht,
haat en nijd op te wekken? dat nog schadelijker voor de
christelijke nederigheid en reine christelijke deugdsbetrachting
kan worden?
Montesquieu zegt: dat groote belooningen teekenen zijn
van het verval van eenen Staat; ik zeg op denzelfden grond:
dat de zedelijkheid van eene school reeds vernietigd is,
waarin men door zulke middelen de jeugd tot ijver, vlijt en
goeden zin moet aansporen.
8. » Waar men alleen om het loon arbeidt, daar zal
men de zedelijke waarde der daden hoe langer hoe meer
uit het oog verliezen en hoe langer hoe meer onverschillig
omtrent dezelve worden, totdat eindelijk het wezenlijke kwa-
de, even zoo als het goede, tot een vruchtgebruik moet
dienen, wanneer het om eer of geld te doen is; ja, zij, die
slechts op het loon zien, zullen hunne trouw en eerlijkheid
gaarne aan hen verkoopen, die daarvoor het meeste bieden.
Treurige waarheid, die men, helaas ! al te veel in huisge-
zinnen, scholen, en, ach! hoe duizendwerf in de zamenle-
ving aantreft! Daarom dient men alle prikkelende middelen,
tot bevrediging van de eergierigheid, tot opwekking van den
naijver en van vlijt uit de Lagere Scholen te verbannen,
om in de jeugd geene behoeften.te ontwikkelen en te voeden,
welke later de man (of wel de stille zedige vrouw) niet
voeden of bevredigen mag, wanneer hij tevreden en ge-
lukkig wil leven, en de Staat waarlijk nuttig zal zijn." (*)
Wil men nu genoemde liefde voor, en neiging tot het
ware, goede en schoone meerdere kracht geven, opdat men
daarop meer zoude kunnen vertrouwen, dan voede men de-
zelve door liefde en waarheid. Zij behoeven alsdan de
prikkelende spijs niet, om ze te.doen werken, welke spijs
{") Het Groninger Tijdschrift voor Onderwijzers, 1834, Nom. 2.