Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
lO INLEIDING.
geluk der kleinen te behartigen. Veelal immers -wordt dit
Lelangrijkste "werk, dat den grond moet bereiden, opdat hij
vruchtbaar worde voor het volgende onderwijs, aan een
kind opgedragen en vindt men slechts in enkele scholen
eenen bevoegden ondermeester bij de i®*® klasse.
Voor jonge kinderen is voorts eene doelmatige speelplaats
eene eerste behoefte, daar bet ongeoorloofd is, hen langer
dan één uur zittende te houden. Deze speelplaats dient mede
ingerigt te zijn naar de behoeften der kleinen, opdat de tijd,
die voor het spel wordt afgezonderd, ook ten nutte van
geest en ligchaam beide kan worden besteed, dat geschieden
kan door gepaste gymnastische oefeningen. Bij de meeste scho-
len echter wordt nog geene speelplaats gevonden.
Zoo ook behoort men met vier, vijf en zesjarige kleinen
een geheel ander plan van straffen en belooningen — om
deze verouderde benaming hier nog eens te noemen — te
volgen, dan met de verdergevorderde leerlingen, die met
meer ernst en zorg voor de beoefening der verschillende
leervakken moeten worden opgeleid.
Ook is het er veri'e af, dat al de kinderen uit de lagere
standen de lagere scholen bezoeken, en die al bezoekende,
de lessen getrouw bijwonen. (*) Veelal bezoeken zij, en
C) Een naauwkeurlg onderzoek naar het getal kinderen , dat vooral in
steden hoegenaamd geene school bezoekt, zal doen zien , dat dit getal Teel
grooter is dan menigeen gist. Ons is tot dus ver geene stad hekend,
waarin zoo veel werk wordt gemaakt, om het schoolgaan der arme kinderen
te bevorderen , als Groningen, Jaarlijks gaan daar de onderwijzers rond ,
om do schoolpligtige kinderen op te schrijven en de ouders aan te ma-
nen , om hunne kinderen naar school te zenden. Hiertoe zijn zij hen zelfs
behulpzaam , door het in orde brengen der benoodigde stukken. Daar be-
staat eene Commissie ter bevordcrinj? van het schoolgaan der aimc kinde-