Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
belooninüen in 't bijzondek. 199
krachtig gevoed? Voorwaar, deze ziekten laten zich niet
gemakkelijk genezen, en nog minder laten zich de kiemen
derzelve vernietigen. Men handele hierom toch zeer voor-
zigtig met helooningen, en spare het arme kind voor zulk
eene verbastering van het gemoed.
5. De meeste gebrekkige handelingen der kleinen zijn een
gevolg van slechte gewoonten: die gewoonten moeten met
kracht bestreden worden. Het kind, dat zich daarvan ont-
doet, verdient iets tot aanmoediging, een zinnelijk bewijs
van goedkeuring.
6. Lof in het aangezigt van een kind is gift voor het
hart. Bij meisjes wekt men er de ijdelheid door op, vooral
wanneer die lof ziet op het ligchaam en op het kleed. De
kiem van ijdelheid ligt in 't harte van alle meisjes opgeslo-
ten; wanneer deze wordt opgewekt, opent men langzamer-
hand het graf van het toekomstig geluk van menig meisje,
vooral wanneer het tot de lagere standen behoort.
Menig Opvoeder schenkt lof aan het kind, dat vlug de
lessen vat, ze lang behoudt en andere kleinen vooruit snelt,
uithoofde zijn verstandelijke aanleg gunstiger is dan die van
anderen. Hij trompet dien lof dikwijls zonder nadenken uit
voor alle kinderen; terwijl hij hierdoor bij sommigen nijd,
bij anderen onverschilligheid verwekt, ontwikkelt hij door die
oneerlijke loftuiterij bij zulk een kind de neiging om te roe-
men en trotsch te zijn op iets, dat het niet bezit, op inge-
beelde, niet wezenlijke verdiensten. De Opvoeder moet de
deugd niet scheiden van de vlijt. De eerste is hoofddoel,
de andere moet een gevolg daarvan zijn.
7. Er zijn er, die kinderen beloonen, door hen eereteekens
óp de borst of om den hals te doen dragen; door hen aan
te stellen tot opzieners over het gedrag van andere kinderen»
en hun cerepenningen uit te reiken: zou men iets kunnen