Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
I82 BELOONINSEN IN 'T BIJZONDER. ..
Ook heeft men meermalen ondervonden, dat een kind,
't welk men gedurig iets gaf, om zoet te zijn, eene versna-
pering of een geschenkje naar den grond smeet, wanneer
het wat te weinig was in zijn oog, of wat te veel verschilde
in grootte van dat, 't welk een ander te beurt viel, of wan-
neer zijn geschenkje niet zoo mooi was als dat van een
ander.
't Gebeurde ook wel eens, dat een driejarig kind niet we-
der naar de school wilde, omdat de Onderwijzer hetzelve
geen prentje had gegeven. — Zeker vijfjarig meisje had men
op school een mooi voorschootje geschonken, omdat zij al-
tijd zoo zindelijk was. (De moeder was evenwel de oorzaak,
dat zij bestendig helder en rein ter school kwam en aan
reinheid gewoon 'was geworden.) Nu zag dat meisje zoo
trotsch op de andere meisjes neder, dat zij niet meer met
deze wilde spelen, maar steeds de hand zocht van de On-
derwijzeres, en deze onophoudelijk streelde. —
Een ander meisje, dat hierover spijtig was, maakte in
stilte hare hand morsig, streek deze onverwachts over het
helder voorschootje en hield daarna stijf en sterk staande,
dat zij het niet had gedaan. Wij zouden deze daadzaken
met een onnoemelijk getal kunnen vermeerderen; doch mee-
nen reeds genoeg aangevoerd te hebben, om te bewijzen,
dat ook zinnelijke belooningsmiddelen voor jonge kinderen
allerschadelijkst kunnen werken. En men bedenke daarbij,
dat het gemakkelijk gaat de handen der kleinen te vullen
met geschenken en hen voor een oogenblik tot vreugde op
te wekken; maar moeijelijk valt, om de gevolgen daarvan
te berekenen voor het hart. Wie neemt gemakkelijk de
sporen van ijdelheid, zelfzucht, trotschheid, wie de neiging
weg, om alleen voor prijsjes en loj te werken, wanneer
dit alles in het jeugdige gemoed reeds is ontwikkeld en