Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
BELOONINüEN IN 'T BIJZONDEk. 197
ningen -wel het doelmatigst, daar zij krachtig kunnen aanspo-
ren tot gehoorzaamheid, en in vele gevallen mede kunnen
■werken tot de wegneming van sommige gebreken; doch
men neme in aanmerking, dat zij ook ligtelijk kunnen wer-
ken op de ontwikkeling van de kiemen van zelfzucht, eer-
zucht, trotschheid, weshalve zij met de meeste voorzigtigheid
dienen aangewend te worden. Het volgende voorbeeld kan
dit bewijzen. Het ontvangen van een enkel prentje deed
een vierjarig kind eens tot een ander zeggen: Zie! ik heh
dit van meester gekregen, gij hebt niets gekregen, ik pas
beter op dan gij; meester heeft mij liever dan u. Te huis
komende, zeide dat kind: Zie, moeder.' dat heb ik van
meester gekregen! ik pas beter op dan andere kinderen;
anderen kregen niets, ik wel; andere kinderen zijn wel
eens stout, ik niet; meester mag mij het liefste lijden. Dat
kan waar zijn, zeide de moeder: maar te huis zijt gij wel
eens stout en ongehoorzaam, hoe komt het dan dat gij op
school zoo zoet zijt? O, moeder geeft mij ook geen prent-
jes, was het antwoord. Ziet hier den Adam, de sporen
van zelfzucht, van veinzerij, van trotschheid, die den bodem
van het hart vruchtbaar maakt voor den wasdom van alles,
wat de reine kiem van zedelijkheid en godsvrucht kan ver-
stikken. Gij meent welligt, dat deze en dergelijke gevolgen
bij kleine kinderen zeldzaam zijn? Gij dwaalt. De ondervin-
ding leerde het meermalen, dat niet alleen kleinen van vier
jaren, maar ook reeds van drie jaren om kleine belooningen
zoet en gehoorzaam waren, en vader, moeder en meester
alles van dezelve konden gedaan krijgen, wanneer zij hunne
handjes vulden met kleine versnaperingen, speelgoed en wat
dies meer zij; maar dat zij den baas speelden en kleine
dwingelanden werden, wanneer men hun die onthouden
wilde.