Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
180 belooningen in 't bijzonder.
die zich weinig hekommeren om de zindelijkheid. — Die
regt gehoorzaam en vlijtig is, worde niet alleen als een voor-
beeld aangeprezen, maar soms ook eens gebruikt, om een
ander te helpen en de luijen aan te sporen. Die altijd de
gulle waarheid spreekt, worde steeds op eene wijze het volle
vertrouwen geschonken, dat de leugenaar daardoor opgewekt
wordt, om zich te verbeteren. Die bij het spelen zeer vreed-
zaam is en andere kinderen gaarne helpt, om het spel aan-
genaam te maken, moet nu en dan de eer hebben, om zelf
een spel te kiezen. — Wanneer een kind, dat door een
ander is mishandeld, zelf vergiffenis schenkt en gaarne
weder met hetzelve in vrede wil orqgaan, dan worde het
tot een voorbeeld gesteld van dezulken, welke bewijzen ga-
ven van het tegendeel. Naast een gezeggelijk en zacht-
moedig kind worde nu en dan eens een ongezeggelijk en
ruw kind geplaatst, en men draagt aan het eerste op, om
het andere liefderijk te behandelen. Goed voorgaan doet
goed volgen. — Ook mag men het kind, dat bijzonder vlij-
tig en gehoorzaam geweest?is, wel eens verlof geven, om
wat te wandelen op de speelplaats, of om eene poos te
spelen met het een of ander speelgoed. Men mag hun, die
zich regt zoet gedragen hebben, ook wel een geschenkje,
bijv. een prent, een broodje, een appel, of zoo iets geven;
doch neme hierbij echter in acht, dat deze belooningen al-
leen mogen gegeven worden aan hen, die moeite aanwenden,
om de bevelen des Onderwijzers op te volgen; anders
doen zij meer kwaad dan goed, vermits zij dan ligtelijk,
terwijl zij het eene kind blijde, het andere, dat zich moge-
lijk niet minder de liefde van den Opvoeder waardig maak-
te, bedroefd maken, om niet van jaloerschheid, nijd en
ontevredenheid te spreken.
4. Voor kleine kinderen zijn voorzeker zinnelijke beloo-