Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
belooninüen in 't bijzondek. 179
Lij altijd de wacht kunne houden en nimmer op zijnen post
insluimerc.
2. Toon uwe vreugde cn houd u met het kind geluk-
kig, wanneer gij ziet, dat het zijne pligten met inspanning
getrouw heeft vervuld. Ook voor het kleinste schoolkind
is dit aangenaam. Gelijk ieder een groot levensgenot, een
wellust vindt in de tevredenheid en liefde van hen, die over
hem als heeren en meesters gesteld zijn, zoo ook gevoelt
het kind zich gelukkig in de liefde en tevredenheid van zij-
nen Onderwijzer of van zijne Onderwijzeres, waaraan het
bovendien nog naauw door het hart is verbonden. Door
de betuiging van deze liefde en tevredenheid wordt het ge-
mis van stoffelijke belooningen zelden gevoeld. Deze betui-
gingen van tevredenheid wijzige men echter, zoo veel moge-
lijk, naar de geestelijke belangen v^n het kind. De onver-
schillige ondervinde die wat sterker dan het warme zieltje,
waarvoor, gelijk wij zeiden, een enkel vriendelijk blikje,
een lachje voldoende is, om regt gelukkig te wezen. Die
van natuur vlug, vaardig en schrander zijn, behoeven die
bewijzen ook minder dan zij, die niet zoo begaafd zijn met
goede zielsvermogens en nogtans hun best doen, om hunne
bezigheden naar vereisch te verrigten. Vooral onthoude men
bij het getrouw verrigten van zijne kinderpligten zijne blijd-
schap niet aan dat kind, 't welk meermalen ergernis gaf
door ongehoorzaamheid of andere ondeugden; hierdoor zal
de Opvoeder het krachtiger aansporen tot beterschap, dan
door vele bestraffingen. Dit zijn natuurlijke belooningen,
die mildelijk en zegenrijk werken.
5. Natuurlijke belooningen zijn verder de volgende:
Het kind, dat bestendig netjes en zindelijk gekleed en
gewasschen ter school komt, worde nu en dan eens op eene
voorzigtige wijze tot een voorbeeld gesteld van kinderen.