Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
178 belooningen in 't bijzonder.
1. Zoo vroeg mogelijk doe men het kind gevoelen, dat
het volbrengen van den wil des Opvoeders pligt is, en dat
het gevoel, van wel gehandeld te hebben, de zoetste be-
Jooning moet uitmaken, ook voor kinderen. En alhoewel
jonge kinderen dit laatste nog niet kunnen gevoelen, moet
de Opvoeder toch het gebruik van zijne aanmoedingsmidde-
len of belooningen dus wijzigen, dat de kinderen hierdoor
dat gevoel erlangen. Hij kan bijv. tot de kinderen zeggen,
die regt gehoorzaam en zoet waren: dat hebt gij regt goed
gemaakt. Gij hebt u heden regt gehoorzaam gedragen. Is
dat nu niet veel heter, dan ongehoorzaam en stout te zijn?
Zijt gij nu niet blijde? Uwe ouders zullen ook blijde wezen.
En wie zal meer over u te vreden zijn ? Vouwt uwe hand^
jes.' Hij, die alles hoort en ziet en alle brave kinderen
lief heeft, zal ook blijde met u zijn. De kiem voor dit
gevoel heeft de lieve God in het hart van iederen mensch
geplant; zij moet door den Opvoeder ontwikkeld en geleid
worden. — Leert men kinderen om prijzen en premiën wel
te doen; lokt men hen uit, om daarom vlijtiger en braver
te wezen, dan dooft men die goddelijke vonk, die, voorzig-
tig aangeblazen, eindelijk een heilig vuur wordt, 't welk den
geheelen mensch verwarmt, en, gelijk als de zon bij warm-
te licht verschaft, elke korrel der deugd welig doet op-
schieten tot eene vruchtgevende plant voor tijd en eeuwig-
heid.
Om dit doel te bevorderen, werke men zoo vroeg mo-
gelijk, bij de teedere jeugd, om den inwendigen regter,
welke onze daden in de weegschaal legt, op te wekken.
O, dat men over 't algemeen vroeger werkte op de verle-
vendiging van het geweten! Die inwendige regter kan niet
te vroeg worden opgewekt en moet steeds met beleid ver-
sterkt en gevoed worden tot een krachtig leven, opdat