Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
STRAFFEN IN 'T lilJZONüER. 177
Domme vaders en moeders koelen dikwijls hunne driften
en booze luimen aan de arme kinderen door hen braaf te
kloppen of le bekijven: dit is vreeslijk. Dat plagen van kin-
deren — ligchamelijk en geestelijk —, dat zoo dikwijls in de
huizen der laagste volksklassen plaats vindt, vergoede toch
de Opvoeder in de Bewaai-school, door het kind een beter
lot te schenken. Streng evenwel houde de Opvoeder het
oog op die kinderen, bij welke het eene of andere kwaad
reeds eene gewoonte is of. ligt kan worden, als daar zijn:
onzindelijkheid, ongezeggelijkheid, leugen, diefstal enz.
Men onthoude zich echter van gedurig met de kinderen
te knorren, brommen en nog-meer van hen te stooten, knij-
pen en te slaan met stok, liniaal of zoo iets, dit verstoort
de liefde. ^ ^
18. Waar het woord der liefde, der zedelijkheid en
godsvrucht genoegzaam is, om het kind een afschuw voor
het kwade in te boezemen, gebruike men geene andere^
geene harde middelen. Zog, wanneer dit goede uitwerking
kan hebben op het hart, wat ook het kind aan den goeden
God en den lieven Jezus is verpligt; dat God alles hoort
en ziet, en niet wil, dat kinderen ongehoorzaam zijn aan
hunne ouders en meesters; dat brave kinderen door alle
menschen bemind en na hunnen dood regt gelukkig worden
en wat dies meer zij. De godsdienst is het heiligste en
krachtigste middel, om den jeugdigen mensch te winnen
voor het rijk van waarheid en licht.
c. Over de belooningen in 'f bijzonder.
Verlangt men bij het uitoefenen van straffen de meeste voor-
zigtigheid, ook bij het beloonen zij men uiterst behoedzaam.
Na al het aangevoerde kunnen wij hier kort zijn. De
volgende punten mogen daarbij ter harte worden genomen.