Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
STRAFFEN IN 'T BIJZONDER. I71
hem ongeschikt voor elke betrekking. Met de achting en
liefde voor zich zeiven verliest men ook de achting vobr
de wereld en zelfs voor het hoogste goed.
i5. Men wachte zich dikwijls, te kort opeen, te straf-
fen, daar het kind dan ligtelijk onverschillig wordt omtrent
dezelve, in welk geval zij het kwaad gewoonlijk verergeren.
Geene straffen worden uitgesteld; op het kwaad volge zoo
spoedig mogelijk de bestraffing.
14. Men straffe de kinderen nimmer met iets, waarvoor
zij vrees of schrik koesteren; bijv., men sluite geene kinde-
ren, die bang zijn, in kasten of kelders op, uithoofde dit
treurige gevolgen voor de ligchaams- en zielsgesteldheid
beide kan hebben. Ook wachte men zich, de kinderen tot
gehoorzaamheid te dwingen, door hen te wijzen op perso-
nen, waarvoor zij vrees of schrik hebben. Waar zoo iets
noodig is, heeft de Opvoeder reeds zijne voornaamste kracht
verloren.
15. Geef acht, welke uitwerking de straf op het gemoed
des kinds heeft gemaakt; was deze niet naar verwachting,
dan heeft men gedwaald in de keuze van het middel of de
aanwending van hetzelve, en men dient eenen beteren weg
te bewandelen.
16. Nimmer zij de straf onnatuurlijk, gekunsteld oi zon-
derling, daar zij in dat geval zelden doel treft. Onthouding
van vermaak en genietingen is de beste straf.
17. De Opvoeder hoede zich, om de kinderen te laten
deelen in de gesteldheid van zijn gemoed, wanneer dat eens
•niet welgesteld mogte zijn. Zoo veel mogelijk boude hij in
dc school eene effene gemoedsgesteldheid, en hoede zich voor
luimen, daar deze hem niet zelden van het vertrouwen der
kinderen berooven, en ook wel de oorzaak worden, dat de
kleinen onregtvaardig worden gestraft.