Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
STRAFFEN IN 'T BIJZONDER. I71
2, Men wlizige de straffen altijd naar den aard van liet
misdrijf en den aard van het kind, en doe zoo veel moge ijk
het kind begrijpen, ■waarom het wordt gestraft. De billijke
ontevredenheid van den Opvoeder loutert hier het onbillijk
gedrag des kinds.
5. Onbedachtzaamheid, gewoonte, onkunde, ligtzinnig-
heid , ziekelijkheid naar ligchaam en geest enz. geven aan-
leiding, om de straf te verligten; kwade wil, list, bedrog,
nijd, zucht tot wedervergelding, koppigheid enz., om die
te verzwaren.
4. Men stelle de straf nimmer uit; zij volge dadelijk op
de misdaacj; zoo wordt zij begrijpelijk en een middel tot
verbetering. Ook sluite men geen accoord met de kinderen,
door te zeggen: eerst zult gij stil en zoet zijn, dan zal ik
u het begeerde geven. Zulke accoorden verzwakken de ze-
delijke kracht van den Opvoeder,
5. Nimmer straffe men het kind omtrent slordigheid,
onzindelijkheid, het te laat komen enz., wanneer de ouders
daarvan de schuld hebben. Liever onderhoude men deze
over het kwaad,
6. Leugens, oneerlijkheid en snoeplust worden gestreng
gestraft. Maar men verklare hierbij nimmer het kind, maar
wel de daad voor eerloos. Zeg dus nimmer: gij zijt een
dief, maar liever: gij hebt iets gestolen.
rj. Nimmer worde eenige straf onnadenkend gegeven;
even gelijk de geneesheer eerst de ziekte beoordeelt en daarna
het geneesmiddel voorschrijft, zoo ook handele de Opvoeder,
8. Bij elke bestraffing zegge de Opvoeder tot het kind,
dat het hem leed doet, hetzelve te moeten straffen; maar
dat hij het moet doen, omdat hij het kind lief heeft en het
gaarne wil verbeteren.
g. Dc straffen moeten ernstig zijn, de kinderen moeten