Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
lO INLEIDING.
yen, rekenen enz., terwijl vele onderwijzers zich bevlijtigen,
om aan het schoolonderwijs bovenal eene opvoedkundige
strekking te geven? Wij antwoorden hierop: ware het ook,
dat alle kinderen , en dan bovenal die uit de laagste standen,
de lagere school bezochten; ware het ook, dat men in die
scholen de opvoeding tot hoofddoel stelde; dat men die op-
voeding zelfs hoofdelijk inrigtte, dan nog kan de lagere
school met geene mogelijkheid weder goed maken, wat in
de vruchtbaarste jaren van den kinderlijken leeftijd is be-
dorven of verzuimd. Niet alleen omdat het uiterst moeije-
lijk, ja niet zelden buiten de grenzen der mogelijkheid ligt,
vastgewortelde gebreken geheel uit te roeijen; maar ook,
omdat die scholen, over het algemeen, niet zoo zijn ingerigt en
moeijelijk ingerigt kunnen worden, dat daarop de meeste zorg,
gelijk dit behoort, aan de jongste kinderen wordt besteed.
In den regel toch behooren de kleinen (de eerste klasse) in
een afzonderlijk leervertrek geplaatst te worden, opdat men,
zonder de andere klassen te storen, de bezigheden geheel
kunne inrigten naar de behoeften van dezelve; ongestoord
met de kleinen kan spreken, zingen en lagchen, hen om het
half uur andere werkzaamheden kunne geven; zonder hin-
der door gepaste voorwerpen, afbeeldingen, verhaaltjes en
vragen de zielsvermogens kan ontwikkelen, opdat zij zoo
doelmatig worden voorbereid voor het eigenlijke onderwijs.
Die afzonderlijke leervertrekken ontbreken nog bij verre weg
de meeste scholen en bovendien ook bevoegde onderwij-
zers, in staat, om naar eene opvoedkundige methode, op eene
kinderlijke wijze, en met een liefdevol hart, onverdroten het