Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
STRAFFEN IN 'T BIJZONDER. I71
voor vallen Hierdoor ook komt men almede het overtreden
der wetten voor en trekt men de harten der kinderen tot zich.
Ook bedenke men, dat het kind, in den regel, niet met op-
zet, maar uit onnadenkendheid, onwetendheid en zucht tot
navolging zondigt, en regele daarnaar zijne bestraiEngen.
Wanneer er nu zulk een geest van de school uitgaat,
dan wordt het eigenlijke straffen weldra eene zeldzaamheid,
cn ook de ruwste knaap wordt spoedig door dien geest ge-
drongen, zich aan denzelven over te geven, gelijk daarvan
schoolinrigtingen getuigen, waarin men zelfs de meest ver-
waarloosde kinderen opnam, welke weldra door den geest
der school voor de deugd werden gewonnen. ,
Ligchamelijke straffen komen in eene Bewaarschool zelden
te pas; tenzij het geval zich eens mogte voordoen, dat een
kleine dermate boos wierde — en dit is wel eens het geval
met verwaarloosde kinderen —, dat hij stampvoetende weer-
stand bood aan de gegevene bevelen, of onverzettelijk bleef
in het dwingen; (men late zich, volgens den raad van Rous-
seau, nimmer een duim gronds door dwingen veroveren);
alsdan kan eene enkele ligchamelijke kastijding met eene
roede over de dijen, in de meeste gevallen meer nut doen
dan vele en velerlei andere bestrafiingen of vermaningen.
Eene enkele ligchamelijke kastijding heeft, in het geval wan-
neer de leerling ongevoelig bleef voor iedere geestelijke be-
straffing, dikwijls de algeheele onderwerping van den leer-
ling ten gevolge gehad. Bij het bepalen en uitvoeren der
straffen boude men het volgende, getrokken uit het aange-
voerde, onder het oog, dat wij hier tot navolging aanbe-
velen.
1. IVTen onderzoeke steeds vooraf, welke de oorzaak is
van het kwaad, waaraan de leerling zich schuldig maakte
en rigte daarnaar de straf in.