Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
STRAFFEN IN 'T BIJZONDER. I71
te zijn. Kinderen, die zonder verlof spreken, niettegenstaan-
de de schoolorde zulks verbiedt, legge men eindelijk het
stilzwijgen op voor een, twee of meer uren tijds. — Verlaat
een kind gedurig, zonder verlof, zijne plaats, dan geve men
hem eene afzonderlijke plaats, welke in 't oog valt. —
Zoekt iemand gedurig twist met zijne naburen, men plaatse
hem een tijd lang allée'n. — Verrigt iemand zijn opgegeven
werk niet, men late hem het te*kort na den schooltijd te
huis of in de school nawerken. — Komt iemand bij aan-
houdendheid ongewasschen ter school, men reinige hem ein-
delijk in het bijzijn der kinderen in de school. — Liegt ie-
mand, men onthoude hem zoo lang het vertrouwen, tot
hij zich verbeterd hebbe. — Is een kind baldadig of onge-
zeggelijk bij het spel, het moge dan niet mede spelen; men
zette het buiten de school of plaatse het in een hoek derzel-
ve, enz. Hoe liefderijker en zachtmoediger men (onder behoud
van behoorlijke ernst) met de kinderen omgaat, hoe vader-
lijker men zijne kinderen vermaant, — zonder lange predika-
tiën, die meer kwaad dan goed doen —, hoe ordelijker men
in zijn werk is, hoe minder de Onderwijzer genoodzaakt
wordt te straffen. Meestal is dan een zacht waarschu-
wend woord, het kind in 't oor gefluisterd; een bestraffende
blik, een vriendelijke wenk; eene afzonderlijke, na den
schooltijd gegevene, vermaning enz. voldoende, om vele be-
straffingen voor te komen. Een vrolijke geest, voortdurende
werkzaamheid, en dan werkzaamheden, die aanmoedigend zijn
en onder het bereik der kinderlijke krachten liggen; eene
behoorlijke afwisseling van werkzaamheden, en dan bovenal
een godsdienstige geest bewerken hieromtrent ook veel goeds.
Bovendien vergete de Onderwijzer niet, dat hij als Opvoe-
der verpligt is, de kinderen in hunne zwakheid te gemoet
te komen, en door betooning van hulp en raad te hoeden