Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
STRAFFEN IN 'T BIJZONDER. I71
moeien er schoolwetten zijn. De leerlingen moeten 'we-
ten, waaraan zij zich te houden hebben. Zonder wetten
kan er geene orde, zonder orde geen geluk bestaan. Die
wetten moet de Onderwijzer voor zich zeiven en zijne. Hel-'
pers of Helpsters op het papier hebben, en zij mogen maar
zoo bijgeval niet uit zijn mond storten, om straks weder in-
getrokken en door andere verwisseld te worden, gelijk dit in
vele scholen plaats heeft.® Het kost weinige moeite, om die
in het geheugen der kinderen te prenten. De schoolwetten
moeten kort en duidelijk zijn en overeenstemmen met het
doel der opvoeding. Kent nu het kind die wetten, en wor-
den zij door hetzelve overtreden, dan dient het daarover
eerst in het vriendelijke onderhouden te worden, voor men
tot het eigenlijke straffen overgaat; dit gebiedt de vaderlijke
geest, die langmoedig en liefelijk is. Naderhand handhave
men dan de wet gestrenger. Hierdoor gewent men de kin-
deren aan orde en regel, dat eenen gewigtigen invloed uit-
oefent op de vorming van het karakter. Men bedenke, dat
ongehoorzaamheid meestal ontstaat uit gebrek aan vaste regels
en wetten en het vasthouden van dezelve. Gaat de leerling
voort wegens onachtzaamheid, onverschilligheid of onwil de
wetten te overtreden, dan dient er eene ernstige bestraffing te
volgen. En deze bestraffing dient van eenen aard te zijn, dat
de leerling daardoor tot beter inzigt van zijn gedrag en tot
beterschap wordt geleid. De straf moet in harmonie ge-
bragt worden met de omstandigheden, welke er plaats hadden
tijdens het begaan der fouten en met den aard derzelve, en
alzoo een natuurlijk gevolg daarvan wezen. Zoo worden de
straffen veelal ook billijk, en die billijkheid gevoelt een kind
dan ook al zeer vroeg, het onderwerpt zich daaraan ge-
woonlijk zonder tegenspraak. Wij willen hier een paar
voorbeelden van bestraffingen laten volgen, om duidelijker