Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
lyO STUAFFEN EN BELOONINGEN IN 'T ALGEMEEN.
dat de Opvoeder in staat konde zijn, om dat register te
wijzigen naar de innerlijke bron, waaruit de daad voortvloeit,
naar de drijfveren van de handelingen der kinderen, die
hoofdzakelijk kunnen beslissen, of men met regt of met on-
regt straft of beloont.
Genoeg om te doen gevoelen, van welk eenen teederen
aard de zaak is, en wat men te wachten hebbe van zulke
opvoedingsmiddelen. Ook bij het uitdeden van niet-stellige
stralfen en belooningen, welke persoonlijk, en niet klassikaal
worden verstrekt, moet men zeer behoedzaam zijn, en worden
wij wegens het gewigt der zaak gedrongen, om te waar-
schuwen: wees toch behoedzaam met dezelve, doe ze niet
strekken tot zedelijk bederf! niet om daar voor den geest
der liefde en van vertrouwen te vernietigen, die u aan de
jeugdige harten moet binden; niet om de onderlinge liefde
en eendragt der leerlingen te verstoren.
Klassikale belooningen en straffen dienen eens en vooral
van de Bewaarschool verbannen te blijven. Waar men
moet straffen en beloonen, en dit zal wel altijd noodig blij-
ven, zoo lang men in de scholen met kinderen te doen
heeft, die behebt zijn met gebreken van verschillenden
aard, welke gebreken dikwijls dagelijks en wegens eene ge-
brekkige opvoeding en door het aanschouwen van slechte
voorbeelden worden vergroot; zoo lang men kinderen aan-
treft, die wegens innerlijke verdorvenheid een gestreng toe-
zigt behoeven, daar doe men het hoojdelijk; nimmer legge
men de verdiensten of gebreken van het eene kind tegen
die van een ander in de weegschaal.
b. Over de straffen in 't bijzonder.
Om orde en tucht in eene school te kunnen handhaven,