Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
IN 'T ALGEMEEN.
169
moet men in alle gevallen afkeuren. Niet alleen omdat het
geluk van uitmuntende verstandelijke vermogens te bezitten
en eenen bijzonderen aanleg voor deze of gene kunst of
Avetenschap, eene bijzondere neiging tot deze of gene
•werkzaamheid, een sterk geheugen, eene levendige verbeel-
dingskracht, enz. te hebben, gaven Gods zijn, die niet in
de waagschaal tegen de geestelijke gaven van minder be-
voorregten in dezen mogen gelegd worden, om te doen zien,
hoe veel graden de laatsten van de eersten verschillen en te
berekenen, welke belooning het bijzonder door God bevoor-
regte kind, dat welligt veel minder moeite heeft in 't werk
gesteld, om zijn werk naar vereisch te verrigten, dan het
minder bevoorregte, zal dienen te ontvangen; maar ook,
omdat zij dikwijls hier de eerzucht te veel prikkelen, daar
de leerlust verdooven, ginds haat of nijd verwekken of wel
hoogmoed en trotschheid, bij anderen weder de zucht doen
geboren worden, om met opzet te spotten met straf of be-
looning: omdat zij bij nog anderen het all er verderfelijkst
gevoel doen ontstaan, als of het vervullen van pligt alleen
om het bekomen van eer, van lof of uit vrees voor straf
moet geschieden en wat dies meer zij. Maar het allermeest
zijn die stellige, klassikale belooningen en straffen verderfe-
lijk , omdat zij veelal worden bewerkstelligd door alle regt-
vaardigheid aan dezelve op te offeren, dat niet alleen lig-
chaams- en zielsgesteldheid (dat is een gezond en krachtig
of een ziekelijk en zwak ligchaamsgestel, talent, tempera-
ment, aanleg enz.), maar ook vele andere oorzaken, als
invallende ziekten, ontrouw schoolgaan ten gevolge van
huiselijke bezigheden, onordelijkheid in de huisgezinnen,
weinige belangstelling van den kant der ouders in het on-
derwijs enz. het onmogelijk maken, om een trouw en eerlijk
register te houden van eer en schande, ten ware het ook.