Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
l68 STRAFFEN EN BELOONINGEN
geregeld liebten, en zeggen , dat eene school een goed huis-
gezin moet gelijken, -waarin de wil van vader en moeder de
wet moet uitmaken; dat deze straffen en beloonen moe-
ten naar bevind van zaken, naar de gesteldheid van de
daden en het eigendommelijk karakter van ieder kind, en
dat men onder een wijs bestuur en eene verstandige leiding
weinig met straffen en belooningen heeft te maken; daar in
zulk een geval de kinderen veelal ter liefde van de ouders
en uit pligtsgevoel het goede trachten te doen en het kwade
te laten. En in de daad, er zijn voorbeelden van huisge-
zinnen en zelfs van scholen, waar alles zoo goed gaat, en
men geene eigenlijke straffen en belooningen behoeft, om de
goede orde te handhaven; waar wijze vermaningen en be-
wijzen van tevredenheid, mondeling gegeven, voldoende
zijn, om opvoeding en onderwijs wel te doen gelukken.
Zulke huishoudingen en scholen mag men tc regt als model-
len beschouwen, overwaardig om nagevolgd te worden.
Doch in verre weg de meeste, en dan vooral in talrijke
scholen, ontbreekt daartoe de geest en de noodige kracht en
geschiktheid bij den Opvoeder. — Daarin behoeft men be-
paalde middelen, om de kinderen af te leiden en af te
schrikken van het kwade en tot het betrachten van het
goede aan te moedigen. Het gebruik echter van stellige-
— vastbepaalde — straffen en belooningen voor dezelfde
fouten en gebreken, blijven altijd van eenen zeer gevaarlijken
aard, en de ondervinding leert het, dat men daarmede lig-
telijk meer kwaad dan goed te weeg brengt.
Veel hangt er natuurlijk af van den aard der straffen en
belooningen, welke men voor elke daad heeft vastgesteld,
die bestraft of beloond zal worden; veel van de wijze van
aanwending. Stellige straffen en belooningen uit te deelen
zonder te letten op den aard en het karakter der kinderen,