Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
STRAFFEN EN BELOONINGEN.
167
ijver aan te moedigen en het kwade tegen te werken, ge-
twist. Wij zullen ons met die twisten hier niet inlaten,
maar liever aanwijzen, wat men bij het bezigen van ge-
noemde middelen heeft in acht te nemen, om dezelve bevor-
derlijk te maken aan eene goede opvoeding. Vooraf willen
wij met een paar woorden in het midden brengen, wat wij
door straffen en belooningen in 't algemeen willen verstaan
hebben, en wat men daarbij in 't oog dient te houden. Dan
willen wij over ieder punt in het bijzonder spreken.
a. Over straffen en belooningen in H algemeen.
Wij willen straffen en belooningen beschouwd hebben als
middelen, om de zedelijke zelfstandigheid der kinderen te
bevorderen; alzoo straffen, niet om het kind smart aan te
doen, maar om het te doen gevoelen, dat het niet wel heeft
gehandeld, en beloonen, niet omdat het kind in het vervul-
len van zijne pligten getrouw is geweest, maar om het kind,
't welk zulks noodig heeft, door zinnelijke middelen te doen
gevoelen, dat het wel heeft gehandeld en om het tevens
eene kleine aanmoediging te schenken, ten einde het verder
op te wekken, zijne pligten nog getrouwer te vervullen. —
Sommige Duitsche Opvoeders hebben daarom de benamingen
van belooningen en straffen verwisseld met die van aflei-
dingsmiddelen en afschrikkingsmiddelen i doch in de zaak
maken zij weinig verschil, daar men onder de eersten toch
ook belooningen verstaat en onder de laatste mede bepaalde
straffen. (*)
Velen willen dezelve niet in de scholen door vaste wetten
(') Zie hieromtrent, onder anderen, het Kort Overaigt van de leer der
opvoeding door het onderwijs in de Lagere Scholen; door B. Brücsma.