Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
l66 ZEDELIJKE EN GODSDIENSTIGE BESCHAVING.
en verschiiningen, tot den goeden Schepper en Onderhouder
derzelve.
Zoo werkt eene verstandige moeder met overleg en liefde,
om haar kind aanvankelijk voor Hem op te voeden, dien
zij het pand harer liefde te danken heeft: zoo ook de Be-
waarschool. Dit is der moeder schoonste werk, haar liefste
bezigheid: alzoo ook dat der Bewaarschool. Zoo bereidt
men den grond op eene doelmatige wijze voor den wasdom
van alle schoone deugden. Zoo opent men het hart voor
de aankweeking van een onvervalscht godsdienstig gevoel.
Zoo ontwikkelt men in den jeugdigen leeftijd eene hemelsche,
eene goddelijke kracht, die verder versterkt wordende, den
mensch in staat stelt, zich te wapenen tegen de verleidingen
der wereld, tegen de'geweldige magt der zonde. Zoo wordt
de Bewaarschool de eerste en béste kweekplaats voor goede
staats- en hemelburgers en verdient zij de ernstige beharti-
ging van den Staat en de menschheid. (*)
Voorbeelden en teregtwijzingen zullen dezen heiligen arbeid
nader ophelderen en gemakkelijk maken.
12. Straffen en beloonihgen.
Belooningen en straifen behooren tot de opvoeding. Zij
liggen in de natuur der zaak opgesloten. De opvoeding der
menschheid door den eeuwigen Opvoeder getuigt van deze
waarheid. Het onderwerp is van zeer groot gewigt. Wij
mogen er niet vlugtig overheen stappen. Veel is er over
de al- of niet doelmatigheid van de middelen, om de zede-
lijkheid en godsvrucht der kinderen te bevorderen, den
(•) Zie hieromtrent eenige gedachten, voorkomende in mijne Praktische
Handleiding vóór het eerste Onderwijs, tweede deel, bladz. 128 en verv.