Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
godsdienstige beschaving^ l65
moeder in het kind liefde voor alle schoone dengden, als
vriendelijkheid, zachtmoedigheid, dienstvaardigheid, medelijr
den, waarheidsliefde, eerlijkheid, voorkomendheid en wat
dies meer zij, in te boezemen Des morgens, des avonds,
en wanneer hiertoe meer gelegenheid bestaat, nadert eene
verstandige moeder biddende en dankende met het kind tot
den liefderijken God, en zij vertelt het dan veel van
Gods liefde. Zoo ook de Bewaarschool. De naam van het
hoogste wezen worde, om den eerbied aan het Wezen zei-
ven verschuldigd, zelden genoemd. Bij gewigtige gebeurte-
nissen, bij den dood, bij groote rampen, bij storm en orkaan,
bij bliksem en donder, in het gebed en in dankzegging, dan
alleen hoore men den naam van God. Diepe eerbied voor
den Oneindige van den kant des Opvoeders, wekt ook eer-
bied in het kinderharte, 't Is bekend, dat de groote New-
ton steeds zijn hoofd eerbiedig ontblootte, wanneer de naam
van het Opperwezen werd genoemd. Deze man zij hier
een voorbeeld voor de Bewaarschool. Hier zij nog dit aan-
gemerkt :
Het is treurig, dat men hier en daar in het denkbeeld
verkeert, als of de zedelijke en godsdienstige vorming be-
stond in koude woorden.
Men gaat over 't algemeen altijd te ver met het mededee-
len van verhevene spreuken, gebedefl en dankzeggingen voor
het jonge kind; minder werkt men genoegzaam, om eerbied
en liefde door sprekende, overtuigende voorbeelden in het
kinderlijk gemoed op te wekken. Gedachtelooze naklapperij
ondermijnt de grondvesten, waarop de inwendige godskerk
moet gebouwd worden. De Bewaarschool leide het kind
liever in den tuin of op het veld. In de natuur, in den
tempel Gods voere men zijn hartje op van de schoone voor-
werpen, die het aanschouwt, van de treifende voorvallen