Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
l64 zedelijke en
om het zedelijk en godsdienstig gevoel op te -wekken en
te versterken, zoo moet men ook daardoor werken, in alles
met de liefde eener moeder, om de reinheid des harten te be-
vorderen. Hoe handelt nu in dezen eene brave en verstandige
moeder verder? Is zij alle'e'n een vroom voorbeeld voor het
kind? blijft zij allée'n een voorbeeld van liefde, zachtmoedig-
heid, goedheid des harten, van stille godsvrucht, die zich
openbaart door geloof, hoop en liefde? Neen, zij doet meer.
Zij kweekt in het kind ook de liefde aan voor broeders,
zusters en speelgenootjes, door les en teregtwijzing. Zij gaat
het niet alleen voor in liefdebetooning jegens armen en on-
gelukkigen, in het bewijzen van diensten aan ieder, die de-
zelve noodig heeft; maar zij wekt het kind ook op om dit
na te volgen, door het te wijzen op den lieven Jezus en
op God. Zij maakt het kind ook opmerkzaam op het goede,
dat zich in anderen openbaart, en onthoudt het zoo veel
mogelijk het aanschouwen van alle slechte voorbeelden, op-
dat den reinen zin voor deugd, in het onbedorven gemoed,
eene stille tijd voor ontwikkeling worde gegund, en de tee-
dere plant niet in haren eersten groei door de doodende
koude van het kwade wordt onderdrukt. Waar wat goeds
'is te verrigten, daar henen leidt ook de verstandige moeder
haar kind; dat doet zij, waar smart is te lenigen, waar
hongerigen zijn te voeden, naakten te kleeden, lijdenden van
harte zijn te troosten, opdat het de deugd door aanschou-
wing leert kennen. — Waar het een of ander kind een
voorbeeld geeft van goedheid, daarop vestigt zij de op-
merkzaamheid van haar kind; waar de gelegenheid zich op-
doet, om vreugde te verspreiden, daar henen voert men het
kind, opdat het daarin kunne deelen. Door aanschouwing
werkt zij ook hier, als zij dagelijks levendige verhalen van
goede kinderen aan het kind mededeelt. Zoo weet de