Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
lO INLEIDING.
hunnen Schepper. Niet op steenrotsen, niet op de gemeene
wegen schiet het uitgestrooide zaad op, om honderdvoudi-
ge vrucht te leveren; alleen eene welbereide aarde, verkwikt
door regen en zonneschijn, ontvangt het teeder zaadje, om
hetzelve tot eenen gezegenden oogst te doen gedijen. Op
vochtige plaatsen wordt het edelste metaal spoedig door de
roest aangetast. Hebben deze hetzelve reeds den glans ont-
roofd, moeijelijk is het dan, om de roest weder uit te schu-
ren , zonder de waarde van het metaal te verminderen, nog
moeijelijker , om het den vorigen glans terug te geven. Het
fijnste wapentuig, door de roest aangetast, verliest, door veel-
vuldig schuren en wrijven, het eerst zijne waarde. Verlangt
men eenen oofttuin met edel geboomte, dan moet men al zijne
zorg wijden aan de jeugdige vruchtboomen. Zoo ook met de
volksopvoeding. Eene welopgevoede jeugd kan alleen een
gelukkig geslacht, een' zegenrijken Staat daarstellen. — De
teedere jeugd is gelijk aan eene teedere bloem, hoe besten-
diger zij eene milde lucht, een' verwarmenden zonneschijn en
op zijnen tijd eenen verkwikkenden regen erlangt, hoe heerlij-
ker zij zal schitteren door hare schoone kleuren, en hoe meer
zij zal verkwikken door haren aangenamen geur. Door
dezelve echter gedurig daaraan te onttrekken, en in onvrucht-
bare en bedorvene lucht te plaatsen, raakt zij aan het kwij-
nen en verliest al hare aanminnigheid. Wil men hier
gewezen hebben op de lagere scholen, die in alle steden, dor-
pen en gehuchten zijn geopend, om er de kinderen van rij-
ken en armen te ontvangen; waarin men hen zelfs kosteloos,
als dit billijk verlangd wordt, onderwijst in 'tlezen, schrij-