Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
godsdienstige besaiaving.
ï65
aan de geboorte aangroeit, zoo h'gt het ook naderhand in
een geestelijk opzigt nog lang in den schoot zijner ouders,
en is als ware het een gedeelte van hen, in zijne ontwikke-
ling afhankelijk van hun geloof, hunne liefde, met één
woord, van de levenskracht, die uit hunnen geest hem toe-
vloeit. Hun geloof is dus voor het kind een wezenlijk
voedsel des geestes, tot dat het kind zelfstandig wordt, en
xneer bij uitsluiting aan de hand zijns hemelschen Vriends
den weg moet voortzetten."
In het hart eener moeder is alzoo de hoogste kracht ge-
legd. Daarom gevoelt ook de brave moeder in de gunstige
ontwikkeling van die kiem de hoogste zaligheid.
Dit zij dan ook het hoogste en voornaamste werk der
Bewaarschool, die ook bier de moeder in hare verhevene
werkzaamheid vervangt. Dit is de grootste behoefte voor
kinderen uit de laagste volksklasse, welke hierin zoo veel,
in vergelijking van kinderen uit den beschaafden stand, moeten
derven. Men moet bij deze vorming uitgaan van Jezus
Christus, het voorbeeld van alle O^ivoeders, en altijd tot
dezen terugkomen. Hij zeide: Reinig eerst het inwendige,
opdat ook het uitwendige rein worde. Dit was ook het
denkbeeld van Pestalozzi. 't Is een zeer natuurlijk en
bevattelijk aanvangspunt. Reeds vroeg openbaart zich het
zedelijk gevoel bij de kinderen. Vinden zij niet al heel
spoedig genoegen in 't geen goed en regt is, en een onaan-
genaam gevoel in 't geen ondeugend is? Zij geven blijken
van genoegen, als zij iets goeds, en toonen onrust en angst,
als zij wat kwaads hebben gedaan. Dit zijn bij hen de
eerste bewijzen van de aanwezigheid van dit gevoel en van
het geweten. '
Omdat het voorbeeld, inzonderheid in het tijdperk des
jeugdigen levens, het krachtigst en weldadigst werkt, ook