Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
162 zedelijke en
(le neiging tot het kwade bedwingt, en de hartstogten,
voor zij tot eene uitbarsting komen, temt. Zij is eene vaste
borstwering tegen de aanvallen van den verleider en de
prikkeling der zinnelijkheid. Zij leert ons het levenslot,
hoezeer het ons moge drukken, geduldig verdragen."
Ofschoon ieder, ook de geleerdste en meest beschaafde
man, haar tot bevordering van innerlijke rust en tevreden-
heid, en om te volharden en te overwinnen in den strijd
tegen de zinnelijke neigingen en de hartstogten, volstrekt
noodig heeft, zoo is zij echter nog grooter behoefte voor de
arme volksklasse, waaronder zoo weinig zedelijk gevoel, zoo
weinig godsdienst wordt aangetroffen; waar men zoo veel
dierlijks hoort en ziet, aan vele booze neigingen den vrijen
teugel laat en zich om God noch zijn gebod bekreunt: 't welk
een stroom van ondeugden doet ontstaan, die zelfs zedelijke
verwoestingen te weeg brengt onder de daaraan grenzende
volksklassen.
De Schepper, die den mensch het hoofddoel van al zijn
streven op deze wereld heeft voorgeschreven, legde te gelijk
hiertoe de kiem in hem, vatbaar voor eene zoo verhevene
ontwikkeling, en Hij legde tevens in het moederhart eene
liefde, geheel geëvenredigd naar de goddelijke waarde dezer
kiem; eene liefde, geschikt om den aanleg voor die hoogere
bestemming te ontwikkelen.
Treffend is het gezegde van Dom. Amshoff , in een
stukje over Christelijke Opvoeding:
» Naauw en innig is de betrekking der kinderen tot hunne
ouders. Gelijk het kind in den schoot der moeder wast
door hare ligchamelijke sappen, en, als een gedeelte van
haar, in haar ligchamelijk wel en wee deelt, en zóó tot
(') Dit zijn nagenoeg woorden van Leopold Chimahï,