Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
zedelijke en godsdienstige beschaving. ißl
ïi. Zedelijke en godsdienstige beschaving.
Voor elk individu, voor elk huisgezin, elke woonplaats,
elk rijk, voor heel de menschheid levert zedelijke en gods-
dienstige beschaving de voornaamste bron op van zelfstandig
geluk. Zij is de beschermster der wetten, de bron van stof-
felijke welvaart, en de kweekster der eendragt en onderlinge
liefde, die het geluk van allen bedoelt. Zij voedt ons re-
gelregt op voor de Godheid. Voor alles en allen is zij het
levensbeginsel tot eene hoogere ontwikkeling der menschheid.
Zonder'haar bestaan er geene ware verdiensten. Kunstvaar-
digheid en wetenschappehjke kunde, ligchamelijke kracht en
geschiktheid tot den handenarbeid, het zijn heerlijke geschen-
ken, het is een dierbaar goed; maar zonder zedelijkheid en
reine godsvrucht worden zij veelal gevaarlijke wapenen, die
de menschheid bestrijden en hare veredeling tegenwerken.
En reine Christelijke godsvrucht noemen wij er bij; want
al deze heerlijke gaven erlangen wel eene hooge waarde,
eenen schoonen glans door de zedelijke beschaving; maar de
hoogste waarde, den schoonsten glans erlangen zij eerst door
de godsdienstige veredeling, naar den geest van Jezus Chris-
tus. Zedelijke en godsdienstige beschaving mogen daarom
niet gescheiden worden; zij geveu, op het naauwst met el-
kander vereenigd, de heerlijkste ontwikkeling aan de jeugdige
menschheid, de hoogste waarde aan elke kunstvaardigheid,
aan iedere wetenschap; want de in waarheid godsdienstige
mensch, de geloovige christen beoefent elke kunst, elke we-
tenschap met het verhevene doel, om zich zei ven te vormen
tot geluk van zich zeiven, van anderen en tot eer van God.
» Godsdienstig gevoel beschermt denJ mensch, meer dan
wetten en uitwendige dwang, voor zedelijke bedorvenheid.
Godsdienstigheid is dc geheime cn verborgene teugel, welke