Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
i5o
verstandet-ijke beschaving.

dezelve en helpt dus het oordeel ontwikkelen. Zoo vangt de
moeder aan en bereidt dus den grond bij het kind voor een
deugdelijk volgend onderwijs; zoo leidt zij het kind op tot
een denkend wezen. Zij overlaadt het niet met veel stof;
niet met wetenschap; maar zij voedt het aanvankelijk op
voor het leven, door het geschikt te maken, om opgeleid
te kunnen worden tot een edel en verstandig mensch.
Dus handele ook de Bewaarschool. Zij behartige, als
eene liefdevolle moeder, ook dus de verstandelijke vorming
van de kleinen. Zij doe dit op eene natuurlijke, spelende
wijze, met kinderzin, zonder de zieltjes der kleinen te ver-
moeijen , zonder eene broeikastkweekerij te bevorderen, zon-
der te leeren, in plaats van te leeren denken. Wanneer
nu de kleinen tot dien graad van verstandelijke ontwikkeling
zijn genaderd, dat zij ook iets kunnen leeren, om ze te'
doelmatiger voor de Lagere School voor te bereiden, dan
ook volge zij daarin wel den moedergeest en den moederwil,
om door vriendelijke aanwijzing, spelend onderrigt, vrolijke
en duidelijke aanschouwingen de kleinen ongevoelig tot eene
verstandige kennis en bet kennen dier zaken te brengen,
welke het zich eigen moet maken; maar eene zachte ont-
wikkeling der verstandelijke vermogens, met het doel om
goede begrippen te doen erlangen door aanschouwing, in
den geest van Pest.u.ozzi, Nieuw^old en van Heijningen
Bosch, zij het aanvangspunt, de hoofdzaak; en het aller-
minst bepale men de kinderen bij het gedachteloos naklap-
pen van onverstaanbare zaken, bij het opvullen der hoofden
met namen en zaken, voor eenen rijperen leeftijd geschikt.
Regelen en voorschriften omtrent de oefening der zintui-
gen en zinnen, voor de ontwikkeling der verstandelijke ver-
mogens, het geheugen en de verbeeldingskracht zullen wij
hierna laten volgen.