Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERSTANDELIJKE BESCHAVING.
i5g
voorwerpen brengt zij tot het kind, of zij brengt het bij de-
zelve. Zij voert ze sprekende in, laat ze eten en drinken,
en vertelt van dezelve, wat onder het bereik der kinderen
ligt. Zoo spreekt zij over de kleur, gedaante, grootte,
over de hoofddeelen, over de bewegingen, over het nut en
wat dies meer zij, van die voorwerpen. Zij vraagt nader-
hand wat het kind heeft gezien, wat hetzelve daarvan is
verhaald, laat het daarvan ook vertellen en oefent zoo het
geheugen, de verbeeldingskracht en bevordert daardoor ook
het zamenhangend spreken. Zij leidt het in de schoone na-
tuur en leert het daar zien en hooren, de aandacht bepalen-
de bij alles wat schoon, vrolijk en aangenaam is, en ont-
wikkelt zoo ongevoelig het gevoel voor het ware, goede en
schoone. En terwijl zij het kind ook hier goede voorstellin-
gen van de voorwerpen tracht te geven, werkt zij bovenal
om de zinnen te verfijnen, te veredelen voor hunnen werk-
kring. Dat is: zij leert het oog zich oefenen in het zien, het
oor in het hooren, den neus in het ruiken, de tong in het
proeven, en de toppen der vingers in het voelen. Hoe ge-
voeliger toch de zintuigen of de werktuigen der zinnen zijn,
hoe duidelijker de voorstellingen worden, die het kind van de
omringende voorwerpen, door aanschouwing, dat heet door
het gebruik der zinnen, erlangt. En dan eerst, wanneer
het kind met het oog des verstands begint te zien, met het
oor des verstands leert hooren, met verstand iets leert be-
tasten enz., kan men met vrucht werken op de harmonische
ontwikkeling der verstandelijke vermogens.
Ongevoelig en al spelende leidt de verstandige moeder het
kind dan nu ook tot nadenken. Zij vraagt naar het hoe en
het -waarom; zij laat de voorwerpen vergelijken en onder-
scheiden, en vraagt van lieverlede naauwkeuriger naar de
bedoeling en het wezen des onderscheids, naar het nut van
* 11