Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
158 VKRSTANDELXJKE BESCHAVING.
Welk een zegen voor den menscli, wanneer hij door een
wel ontwikkeld verstand, in den ruimsten zin genomen,
in staat wordt gesteld, zijn stoffelijk en geestelijk leven
met wijsheid te besturen! Gelukkig hij, die, zich zeiven
bewust, door liefde tot deugd en voor God wordt gedreven,
om te streven naar gelijkvormigheid aan zijnen Schepper,
en daarin door zijne verstandelijke beschaving krachtig wordt
ondersteund. Een gezond ^verstand is een der heerlijkste
middelen, om ons tijdelijk en eeuwig welzijn op hechte grond-
slagen te helpen vestigen. Wat een verstandig stuurman
voor het schip op den grooten oceaan is, dat kan een wel
ontwikkeld verstand voor den mensch wezen op de groote
levenszee, waarop men zoo veel wijsheid behoeft, om zich
te hoeden voor klip en zandbank, om met oordeel te kam-
pen tegen stroom, storm en orkaan. Ook voor den Staat
is een deugdzaam en te gelijk verstandig mensch een steun
en hulpe, om deszelfs stoffelijke en geestelijke welvaart te
helpen bevorderen; want alleen een deugdzaam en verstan-
dig volk kan gelukkig zijn in de rij der volken.
En welken weg slaat men nu op de Bewaarschool in, om
de verstandelijke vorming der kleinen te bevorderen? om
het aanschouwingsvermogen te oefenen, het verstand, het
geheugen, de verbeeldingskracht enz. harmonisch — het eene
vermogen niet ten koste van het andere — te ontwikkelen?
Eene verstandige moeder wijst ook hier den weg aan, dien
men heeft in te slaan. Zij vangt aan met het spel. Zij tracht
de voorwerpen, die het kind het naast'omgeven, onder de
aandacht van hetzelve te brengen en het daarvan heldere
voorstellingen te verschaffen. De levenlooze voorwerpen geeft
zij leven; zij laat ze met de kleinen spelen en spreken, en
bepaalt de aandacht al spelende op den vorm, de kleur en
andere in 't oog vallende eigenschappen. Ook de levende