Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
LIEFDE. 15;
en opvoeding naar ziel en ligcliaam worden toevertrouwd,
verwacht, dat hij hun het hoogste zal schenken, wat zij
Lehoeven, dat is eene verstandige liefde. Waar zij ont-
breekt, daar ontbreekt een paedogogisch leven, dat weder-
liefde opwekt, de opvoeding gemakkelijk maakt en de school
herschept in een vriendelijk en gelukkig huisgezin: zonder
dezelve lijdt elke opvoeding schipbreuk. Daarom is dan ook
de liefde in eene waarde moeder gelegd, zoo schoon, zoo
verheven, zoo goddelijk, zoo magtig, omdat het hulpelooze
kind die zoo zeer behoeft; omdat het door dezelve alleen
tot eer van God kan opgevoed worden, wiens liefde het
ideaal is der moederliefde. Een veredelde moederzin bevat
de bloesem der eerste opvoeding: geheiligd door godsvrucht,
bestuurd door de rede, behoort die zin het ideaal te zijn waar-
naar de geest der Bewaarschool moet streveta. Als de liefde
in dezen geest het karakter eener Bewaarschool uitmaakt,
dan mogen de teederminnende ouders hunne kinderen gerust
aan dezelve [toevertrouwen; want dan zal zij zijn een he-
schermengel, die als eene moeder voor de belangen der lieve
kinderen waakt en hunne hartjes aanvankelijk opent voor het
zaad der deugd, en vruchtbaar maakt voor eene gezegende
ontkieming. Zoo helpt de Bewaarschool op eene verstandige
wijze zorgen voor den geest der kinderen; zoo verschijnt zij
in de rij der opvoedingsgestichten als een vruchtbare tuin
voor de planten der menschheid, voor kinderen Gods.
10. JTerstandelijhe hescliwing.
Terwijl eene verstandige moeder alle gepaste gelegenheden
waarneemt, om de harten harer lieve kleinen te gelijk met
het ligchaam te veredelen, tracht zij tevens met naauwge-
zetheid, door doeltreffende middelen, op de ontwikkeUng
dér verstandelijke vermogens te werken.