Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
I56 KINDERZIN-
Zija zij niet vol kinderzin? Zoo openbare die zin zich in
iedere school! Om naar dien zin te werken is noodig, dat
men de natuur en het menschelijk leven met kinderzin be-
scliouwe. Bezielt nu den Onderwijzer die zin, dan zal hij
in den omgang met de onschuldige jeugd een leerzaam en
zalig genoegen smaken. Zoo zal hij harmonie tusschen het
verstand en het hart te weeg brengen. Zijn zin zal dien
van het kind liefelijk bestralen en voorlichten; hij zal de
vriend zijn en blijven van hen, tot zijne levenszon hier on-
dergaat, om daarna in zaliger kringen weldadiger te lichten.
9. Liefde.
"VYij hebben het op bladz. 107 en 108 aangewezen, dat
de liefde de grondslag is van alle goede deugden; dat de
liefde alleen leidt tot waarachtige godsvrucht en er zonder
haar aan geene doelmatige opvoeding valt te denken. De
liefde is de levenslucht voor het kinderlijke hart. Zonder
dezelve levert de Bewaarschool slechts gebrekkige, veelal be-
dorvene vruchten op. De liefde verwekt vertrouwen, ver-
trouwen verwekt volgzaamheid en volgzaamheid in het goede
leidt het kind tot den Hemel. Zij bezit eene goddelijke
kracht. Ofschoon wel eens instinct genoemd bij de dieren,
doet zij den mensch als zoodanig reeds dikwijls roeren,
wanneer hij dat instinct gade slaat bij de stomme schepselen
in de liefderijke zorg, die de ouden omtrent hunne jongen
aan den dag leggen. Het leidt hem tot het verheven doel
van God, die zulk eenen geest zelfs in het dier heeft gelegd;
hij bewondert dat instinct.
Hoe veel te meer wordt er van den Onderwijzer (of On-
derwijzeres) der Bewaarschool, aan min jeugdige menschen,
naar beschermende liefde smachtende kinderen, ter bewaring