Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
KINDERZIN. l55
gen. Is het niet als of zij met elkander spreken? Ja, 't is
zoo, zij spreken zamen: het gevoel maakt beide verstaan-
baar voor elkander! Dat deelnemen der kinderen in elkanders
vreugde, dat deelnemen in spelen met knikkers, hoepels, tol-
len, vliegers, ballen, soldatenspel; dat eerbiedigen der reg-
ten; dat handhaven van orde; dat verlevendigen van het
drooge en vervelende door duizende geestige invallen en
bloemrijke schakeringen; dat onderling helpen en ondersteu-
nen, aanmoedigen en bestraffen, opbeuren en troosten; dat
spelen en vermaken in bloemrijke velden, als de vrolijke
lammeren; dat vereenigd zingen langs beekjes met bloemen
omzoomd; dat dwalen door groenende boschjes en zoeken
naar rups en kapel, naar bloem en plant; dat onschuldige
leven, die reine blijmoedigheid, die volheid van geluk door
het tobben en tot vermoeijenis toe sloven met kinderlijke
zaken, dat alles doet ons den hinder zin kennen, den geest
der kinderwereld.
Onderwijzers en Onderwijzeressen, Helpers en Helpsters!
deze kinderzin blijve u allen heilig in de Bewaarschool.
Naar dien zin moet gij opvoeden en onderwijzen. Wie dit
doet werkt in den geest der kinderen, dat heet kinderlijk.
Kinderlijk, naar den kinderzin, moet de meer bejaarde zoo
wel als de jeugdige Onderwijzer opvoeden en onderwijzen.
Of meent men, dat zulks den meer bejaarde kwalijk zoude
staan? Verschijnt die kinderzin ons dan niet in natuurbe-
schouwingen en treffende leeringen?
Leest de verhalen van Mozes, hoe roeren zij: hoe treffen
zij de harten zelfs van kinderen! Men leest ze, men her-
leest ze, vele malen zelfs, en telkens roert en boeit de
verhevene eenvoudigheid derzelve. Zoo ook boeijen de ver-
halen en gedachten van David, van de profeten ons enz.
door den echten kinderzin. En de verhalen van Christus?