Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
j54 kinderzin.
8. Kinderzin.
Wat verstaat men door kinderzin? Wij zouden deze
vraag met een enkel woord kunnen beantwoorden, en zeg
gen: de onhedorvene natuur van het kind. Wij willen er
echter duidelijkheidshalve een paar woorden meer van zeggen.
Ziet het meisje, hoe het hare pop doet leven, spreken,
handelen; hoe zij haar prijst en bestraft, troost en opbeurt,
koestert en kweekt, voedt en laaft; ja hoe zij zich zelve
meermalen in haren ijver vergeet en met zich zelve spreekt.
Ziet haar nu de rol van moeder, dan weder van kind ver-
vullen, en merkt op, welk eene levendige en schoone huis-
houding zij schept, wanneer zij, vereenigd met een paar
speelgenootjes, zich vermaakt met haar keukengereedschap,
en de eene van het gezelschap de betrekking van dienstmaagd,
de andere die van huisvrouw en gene die van kind vervult!
welke eene fantaisie, niet waar? welke aangename schildering
der handelingen merkt men daarbij op! handelingen, die het
gemoed van den warmen kindervriend diep treifen! Dit
alles is kinderzin, die het meisje ontwikkelt voor hare ver-
hevene bestemming. Ziet hoe de knaap zich zeiven geheel
vergeet, wanneer hij zich daaraan het zand vol geestdrift
beweegt, en torens, kasteelen en grachten maakt en in zijne
verbeelding den vijand doet afstuiten op de sterkten, die
hij heeft uitgedacht. Ziet zijne verzameling van bonte stee-
nen en merkt op, welk genot hem de kleur en de glans van
dezelve kan verschaffen; hoe kostbaar zijn ze hem! Ziet
hem onder de huisdieren en merkt op, hoe gaarne hij met
dezelve leeft als met zijns gelijken. Ziet, zelfs het stomme
dier kan niet ongevoelig blijven bij zooveel kinderlijk gevoel;
het stemt met hem in en onderwerpt zich geheel aan hem;
het tracht in zijne vreugd te deelen, ja dezelve te verhoo-