Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
lO INLEIDING.
jaren reeds eene zoo groote kracht erlangt, en het hart eene
zoo eigendommclijke neiging tot zondigen geeft, dat nader-
hand geen jaren arbeids, met moeite en zorg aangewend, instaat
zijn, het oorspronkelijke goede van den jeugdigen mensch weder
in zijne volkomene reinheid te herstellen en het bezoedelde
hart te ontheffen van eene overprikkeling naar het ver-
bodene.
Men behoeft hier waarlijk niet te vragen, wat in den re-
gel van zulke jeugdige menschen voor den Staat, de mensch-^
heid en God is te wachten. Waar het gemoed der jeugdr
op zulk eene wijze door het dagelijks aanschouwen der on-
deugd wordt vergiftigd, daar is ieder uur, dat zij in dezen
atmospheer doorbrengt, schade voor haar tijdelijk en eeuwig
welzijn.
Verheffing tot zedelijkheid en godsvrucht is het groote
doel, waarnaar alle edele volksbeschavers streven, maar hoe
zal men tot dit doel geraken, wanneer men niet met de tee-
dere jeugd aanvangt, om dan de harten te winnen voor
deugd en godsvrucht, wanneer zij nog heilig zijn door
de onschuld en ontvangbaar voor alles, wat reine liefde ademt
en de bloesem der deugd kan behoeden voor de doodendc
nachtvorsten der ondeugd, die zelfs ook de zich zettende
vrucht niet spaart? — Zij hebben regt die zeggen: wie met
vrucht de beschaving der lagere standen wil bevorderen,
ligte de kinderen uit dezelve en voede ze op ter eere van
(*) Een beroemd wijsgeer zegt te regt, dat men ten dezen aaiulen liet
kind kan gelijk stellen met eenen nienwcii aardon pot, die den smaak lang
behoudt yan de eerste spijze, daarin gekookt.